INFO

A.Erika Bergström (b.1986) Lives and works in Stockholm, Sweden.

CONTACT

a.erikabergstrom(at)gmail.com


UPCOMING

Autumn 2021 exhibition 

Tre Utställningar,  3:e våningen Göteborg


EDUCATION

MFA Konstfack University College of Arts, Stockholm Sweden

BFA Konstfack University College of Arts, Stockholm Sweden

Pedagogy and didactics studies, Karlstad University

Pernbys Målarskola, Stockholm

Norra Konstskolan, Stockholm

Pedagogy and didactics studies, Stockholm University



EXHIBITIONS

2020 Närvaro Group show at Galleri Box, Göteborg

2020 Konst-när? Group show at Botkyrka Konsthall

2019 Utflyttningsutställning, group show in Bredäng

2018 Group Show World Wind Gallery, Rinkeby

2018 Graduate/Spring exhibition, Konstfack

2017 To withstand outside pressure, MFA solo show Konstfack

2017 Delad tid, Wip:Konsthall

2016 It felt so good up there, group show at Platform

2015 Spring exhibition at Konstfack

2015 Still movement, Black Box, Gislaveds konsthall

2015 EMS Level 2, Visual work for Fylkingen

2014 I mörker (In darkness), Graduate exhibition, Konstfack

2014 The Language Of Colour, Slakthuset

2014 Symposium for Cindy Sherman at Moderna Bar, Moderna Muséet

2014 Blurshine, Kårgalleriet, Konstfack

2013 Naturfilm och filmens natur, Pannrummet, Konsthall C

2013 Vårsalongen, Liljevalchs



GRANTS / NOMINATIONS

2018 Kungliga Konstakademien / Munthe Sandbergs

2018 Nominationscholarship Frimurarorden

2018 Nomination Fredrik Roos Scholarship

2017 Bærtlingstiftelsen stipendiat för 2017

2017 Kungliga Konstakademien / W Smith

2016 Konstfack - grant from the Art department

2015 Stiftelsen AAA

2011 Helge Ax:son Johnsons stiftelse



TEATCHING EXPERIENCE

Guest painting teatcher at Kyrkeruds Folkhögskola



TEXT

Motivation The Baertling Foundation


Erika Bergström har visat en imponerande vilja till att utforska måleriet utanför dess begränsningar, mycket i den anda Olle Bærtling arbetade när han beskrev sina konstverk i termer av öppen form. Bærtling försökte hela sin karriär tänka måleriet, skulpturen och arkitekturen som delar av en större, sammanhängande värld (de är samma andas barn, som han skrev). Erika Bergström strävar mot att expandera måleriet ut i en rumslighet, där hon sekventiellt och seriellt (liksom Bærtling) upprepar vissa former samtidigt som hon förskjuter innehållet gradvis. Resultatet är kompositioner som talar till kroppen, lika mycket som till ögat.


http://www.baertling.com/stiftelsen/stipendiater/2017-erika-bergstroem/


Nomination Frimurarordens Scholarship

Erika Bergström arbetar med ett utvidgat måleri. Det är ett måleri där gesten och dess förhållande till upphovspersonen är lika viktigt och närvarande som de precisa valen av material. Hennes måleri befinner sig i just den brytningspunkt där konstnärens besök i verket försätter det i ett osäkrat tillstånd mellan representation och fysisk upplevelse.

 

Hon har ett mycket starkt engagemang för måleri och arbetar förutsättningslöst och experimenterande i en abstrakt tradition. Hon målar intuitivt och inkännande på stora sjok av plast eller sportklädestyger som sedan arrangeras i rumsliga installationer. De undersöker materialitet och genusfrågor i relation till nutida frågeställningar om politiska konsekvenser, och vad måleri kan uttrycka i en samtida bildproduktion. Erika visar på ett målmedvetet och påläst konstnärskap och en stor medvetenhet om i vilken kontext hon arbetar.



Vårutställningen på Konstfack 2015 av Anders Olofsson

"Flera av studenterna inom ämnet konst har valt att denna gång ta ut svängarna ordentligt med stora och väl genomarbetade presentationer. A Erika Bergström och Malena Norlin arbetar med olika typer av material, och bygger upp större helheter – den ena tvådimensionellt och den andra tredimensionellt – som hämtar sina referenser från en punkt bortom de språkliga kategorierna. Man skulle kunna tala om postminimalism, med förbehållet att ingen av konstnärerna försvär sig åt någon konsthistoriskt betingad renhetskult. Här är det fysikalitet och smutsighet som gäller..."


http://konsten.net/varutstallningen-pa-konstfack-2015/